İçeriğe geç

Orchis anatolica (Dil damak)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Salepgiller › Salep › Dildamak

Nadir bitkiAkdeniz elementiAsgari endişe (LC).

30 ila 40 cm büyüyebilen bir bitkidir. Gövde diktir. Çiçek kurulu gevşek ve 5 ila 10 arası sayıda çiçeklidir. Bırahteler neredeyse yumurtalık ile aynı uzunluktadır. Çiçekler iri, gül ila mor renkli, merkezde mor beneklidir. Çanak yapraklar 7 ila 11 mm uzunluğunda ve 3,5 ila 4 mm genişliğinde, yayılıcı ya da kıvrık ve yumurtamsı küttür. Dudak yumurtamsı, 10 ila 15 mm uzunluğunda, üç loblu ve tabanda kamamsıdır. Yanal loblar eğikçe baklavamsı ve orta lob kamamsı dikdörtgensidir. Mahmuz ince, 3 cm uzunluğunda ve yumurtalıktan daha uzundur.

Ortadoğu, İran ile Türkiye’de doğal olarak yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlarda, makilik ve çalılıklarda görülür. Kocaeli için nadir bir türdür. Gebze ilçelerinde, birkaç bireyden oluşan popülasyon halinde, tek noktada gözlemlenmiştir.

Dilimizde Dildamak, Anadolu salep otu, Damartartık, Diliçıkık, Diliçıkırık, Tespih salebi ve Yayla salebi adları ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Orchis anatolica (Dil damak) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/orchis-anatolica/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın