Opuntia (Kaynanadili)

Özet

Opuntia (Kaynanadili) özellikle yenilebilir meyveleri nedeniyle yetiştirilen ve bazı bölgelerde doğallaşmış türleri bulunan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Cactaceae

Kaktüsgiller

Tanımı

Opuntia (Kaynanadili) dik ila tırmanıcı, genellikle çok dallı çalı ya da ağaçlardan oluşan bir cinstir. Gövde eklemli olup eklemler silindirik ila küresel ya da düzdür. Yapraklar genellikle silindirik ve düşücüdür. Adacıklar dikenli ve çapa tüylü, dikenler tek ya da küme halinde, çeşitli renklerde, çapa tüyler çok sayıdadır. Çiçekler gövde eklemlerinin kenarlarında belirir. Ercikler taç yapraklardan daha kısadır. Yapraklarının neredeyse onda dokuzu sudan oluşur. Meyve etli ise yeşil, sarı, kırmızı ya da mor, kuru ise gri renkli ve çomaksı ila silindirik ya da yumurtamsı ila küresel ve dikenli ya da dikensizdir. Tohumlar soluk sarı ya da gri renkli, genellikle dairesel ila böbreksi ve disk biçimli ila yarı küreseldir. Cinsin tamamı Amerika kıtasında endemiktir ancak günümüzde eski dünya ve Avustralya kıtalarında da doğallaşmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca Opus anlamına gelir. Kelime ilk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve tanım bölümünde Opus şehrinde meyvelerinin yenilebildiği ve yaprakları yoluyla çoğaltılan bir bitki olduğundan bahseder. Bu kısa tanım, örneğin Opuntia ficus-indica’ya uyar ancak Theophrastus’un zamanında Eski Dünya’da hiçbir Opuntia türü mevcut değildi. Bitkinin dilimizdeki karşılığı olan kaynana dili, bazı Sanseviera ve Opuntia türlerinin İngilizce karşlığı olan “mother in law’s tongue”dan tercüme edilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Opuntia microdasys

Opuntia microdasys

Tavşan kulağı

Opuntia ficus-indica

Opuntia ficus-indica

Hint inciri