Opuntia (Kaynanadili)

Tanımı

Gövde eklemli, eklemler silindirik ila küresel ya da düzdür. Yapraklar genellikle silindirik ve düşücüdür. Adacıklar dikenli ve çapa tüylü, dikenler tek ya da küme halinde, çeşitli renklerde, çapa tüyler çok sayıdadır. Çiçekler gövde eklemlerinin kenarlarında belirir. Ercikler taç yapraklardan daha kısadır. Yapraklarının neredeyse onda dokuzu sudan oluşur. Cinsin tamamı Amerika kıtasında endemiktir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca Opus anlamına gelir. Kelime ilk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve tanım bölümünde Opus şehrinde meyvelerinin yenilebildiği ve yaprakları yoluyla çoğaltılan bir bitki olduğundan bahseder. Bu kısa tanım, örneğin Opuntia ficus-indica’ya uyar ancak Theophrastus’un zamanında Yeni Dünya’da hiçbir Opuntia türü mevcut değildi. Bitkinin dilimizdeki karşılığı olan kaynana dili, bazı Sanseviera ve Opuntia türlerinin İngilizce karşlığı olan “mother in law’s tongue”dan tercüme edilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Opuntia microdasys

Opuntia microdasys

Tavşan kulağı