Ophioglossum lusitanicum (Dilotu)

Bitkiler › Dilotu takımı › Dilotugiller › Dilotu › Dil otu

Nadir bitki, Asgari endişe (LC).

5 ila 7 cm büyüyebilir. Rizomları kısa ve diktir. Yapraklar 1 ila 3 arası sayıda, yaprak ayası şeritsi mızraksıdır. Kısır aya verimli ayaya bağlıdır. Spor yoluyla çoğalır. Sporlar şubat ve mart aylarında olgunlaşır. Bitki kış aylarının ılıman olmasına bağlı olarak belirir.

Doğal olarak Akdeniz havzası ila Kafkasya arasında kalan bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Çayır, çalılık ve tarlalarda görülür. Kocaeli ili için nadir bir türdür. Gebze ilçesinde yüzü aşkın bireyden oluşan bir popülasyon halinde şubat ayında gözlemlenmiştir. Hem mevsim hem de boyutu nedeniyle görülmesi hayli güç bir bitkidir.

Dilimizde Dil otu adı ile bilinmektedir.

Sporlar şubat ve mart ayları arasında olgunlaşır.

Deniz seviyesinden 300 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.