Ophioglossum (Dilotu)

Tanımı

Karasal bitkilerden oluşan bir cinstir. Kökler dalsız, beyazımsı sarı ila siyah renkli ve 1,5 mm çapındadır. Gövde diktir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Yara iyileştirici olarak yaygın biçimde kullanılmıştır. Ayın belli bir zamanında toplandığında tümörlere iyi geleceği düşünülürdü. Dile benzer yapısı nedeniyle büyü için kullanılırdı.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yılan dili anlamına gelir. Cinsin dik spor taşıyan gövdeleri yılan dilini andırır.

Kocaeli’ndeki türler