Onopordum (Kangal)

Tanımı

İki yıllık otlardır. Gövde kalın, dikenli ve ağsı tüylüdür. Yapraklar dikenli, basit, teleksi loblu, az teleksi ya da derin teleksidir. Taban yaprakları genellikle gövde yapraklarından daha büyüktür. Çiçek başları tek ya da yalancı şemsiye halindedir. İnvolukrum yarı küresel ya da küreseldir. Çiçekler tüpsü, leylak ya da mor renklidir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Bazı türlerin çiçek başları ve yaprakları tüketilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca eşek osuruğu anlamına gelir. Bu bitkileri tüketen eşeklerde meydana getirdiği etkisine işaret eder. Bitkiler eşeklerde gaz giderici olarak kullanılmıştır.

Kocaeli’ndeki türler