Omalotheca (Bozağan)

Tanımı

2 ila 70 cm arasında boylanabilen çok yıllık otlardır. Gövde genellikle tek adet ve diktir. Yapraklar tabanda ve gövdede, almaşlı dizilişli ve sapsızdır. Yaprak ayası çoğunlukla mızraksı ila ters mızraksı, tabanda kamamsı ve kenarları düzdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca eşit kılıf anlamına gelir. Cinsin involukrum yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Omalotheca sylvatica

Omalotheca sylvatica

Çam bozağanı