Oleaceae (Zeytingiller)

BitkilerBallıbaba takımı › Zeytingiller

Genellikle çalı ve ağaçlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar dökülücü ya da her dem yeşil, basit, üç yaprakçıklı ya da teleksi, genellikle karşılıklı ya da halkavi dizilişli, nadiren almaşlıdır. Çiçekler erselik, 4 parçalı ve çok simetrilidir. Çanak çan biçiminde, çoğunlukla küçük ya da nadiren hiç yoktur. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir. Kocaeli’nde aileye bağlı sekiz cins mevcuttur.

Forsythia

(Altınçanak)

Fraxinus

(Dişbudak)

Jasminum

(Yasemin)

Ligustrum

(Kurtbağrı)

Olea

(Zeytin)

Phillyrea

(Akçakesme)

Syringa

(Leylak)