İçeriğe geç

Odontites vulgaris (Davun otu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Canavarotugiller › Davunotu › Davun otu

Avrupa-Sibirya elementi.

15 ila 30 cm büyüyebilir. Yarı parazit bir bitkidir. Kazık kök kısadır. Gövde 4 kenarlı, tüylü, kırmızımsı; başlangıçta dalsız ancak güz aylarında taban ve orta bölüm uzun ve bol dallı, dallar tabandan itibaren kavisli ve çiçeklidir. Taç tek simetrili, kırmızı, yaklaşık 10 mm uzunluğunda, kaynaşık, iki dudaklı, uzun tüplü ve tüylüdür. Çanak genişçe çan biçiminde, 4 loblu, loblar dardır. Ercik 4 adettir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve sapsızdır. Yaprak ayası yumurtamsı ila darca mızraksıdır. Kapsül uzun, kahverengi, tüylü, 5,5 mm uzunluğunda ve genellikle çanak ile aynı uzunluktadır.

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Dere kenarı, çayır ve makiliklerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Davunotu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ekim ayları arasında çiçek açar.

200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Odontites vulgaris (Davun otu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/odontites-vulgaris/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın