Odontites vulgaris (Davun otu)

derleyen:

Tanımı

15 ila 30 cm büyüyebilir. Yarı parazit bir bitkidir. Kazık kök kısadır. Gövde 4 kenarlı, tüylü, kırmızımsı; başlangıçta dalsız ancak güz aylarında taban ve orta bölüm uzun ve bol dallı, dallar tabandan itibaren kavisli ve çiçeklidir. Taç tek simetrili, kırmızı, yaklaşık 10 mm uzunluğunda, kaynaşık, iki dudaklı, uzun tüplü ve tüylüdür. Çanak genişçe çan biçiminde, 4 loblu, loblar dardır. Ercik 4 adettir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve sapsızdır. Yaprak ayası yumurtamsı ila darca mızraksıdır. Kapsül uzun, kahverengi, tüylü, 5,5 mm uzunluğunda ve genellikle çanak ile aynı uzunluktadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Dere kenarı, çayır ve makiliklerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Haziran ve ekim ayları arasında çiçek açar. 200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde davunotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca dişe dair anlamına gelir. Plinius bitkinin diş ağrısı tedavisinde kullandığını yazar. Tür adı Latince yaygın anlamına gelir. Türün geniş dağılım alanına işaret eder. Davun kelimesi taun kelimesinden bozma gibi duruyor, bu durumda bitki salgın hastalık tedavisinde kullanılmış ya da diğer bitkilerin gelişimini engellemesi kastediliyor olabilir.

Fotoğrafları