Nyctaginaceae (Begonvilgiller)

Özet

Nyctaginaceae (Begonvilgiller) özellikle tropikal kuşaklarda görülen ve çok sayıda türü süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Tanımı

Nyctaginaceae (Begonvilgiller) ot, çalı, tırmanıcı ve ağaçlardan oluşan bir ailedir. Kökler lifli ila etli ya da yumruludur. Gövdeler yatık yükselici ila dik ya da zaman zaman diğer bitkilere sarılıcıdır. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve saplı ya da sapsızdır. Yaprak ayası şeritsi ila yumurtamsı ya da yuvarlak, ince ila kalın ve etli ya da sukulent, kenarı düz ya da dalgalı ve çıplak ya da havlıdır. Çiçek durumu koltuklarda ya da terminaldir. Bırahteler serbest ya da bitişik ve zaman zaman parlak renklidir. Çanak genellikle 5 bitişik çanak yapraklı, taç benzeri ve zaman zaman renklidir. Taç mevcut değildir. Ercik çoğunlukla çanak lobları ile aynı sayıda ve onlarla almaşlı dizilişlidir. Meyve kapçık ya da kesecik halinde olup etli, derimsi ya da odunsu çanak tabanındadır. Tohum meyve başına bir adettir.

ailenin ülkemizde doğal olarak görülen türü yoktur. Çoğunlukla tropik bölgelere özgüdür. Aileye bağlı bazı türler gıda amaçlı tüketilir ancak çok sayıda türü yüksek süs bitkisi potansiyeline sahiptir ve bazıları dünyanın büyük bölümünde doğallaşmıştır. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, düz kenarlıdır ve taç yaprak görülmez. Çiçekler küçük, tüpsü yapıdadır ve taç yaprak benzeri renkli bırahtelere sahiptirler. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Nyctaginia cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Bougainvillea glabra

Bougainvillea

Begonvil

Nyctaginaceae (Begonvilgiller)

Mirabilis

Akşamsefası