Notothyladales (Yeşilboynuz takımı)

Bitkiler › Yeşilboynuz takımı

Protonema kısa iplikçiğe indirgenmiş ya da hiç yoktur. Sporların çimlenmesinin hemen ardından gametofor farklılaşır. Rizoidler tek hücreli ve tek duvarlıdır. Gametofor tallus ya da zaman zaman lobludur. Archegonium ayrı bir yapı halinde değildir ve tallusun sırt yüzeyine gömülü yumurta ve boyun kanalı hücrelerinden oluşur. Genellikle tallusun sırt yüzeyine gömülü odacıklar içinde birkaç anteridia görülür. Tallus bazen karın gözenekli iken zaman zaman da musilaj odaları geliştirir. Tallusta karmaşık yağ kütleleri görülmez. Kloroplastlar genellikle her hücrede tektir. Spor kesesi boynuz biçimindedir.

Notothyladaceae

(Yeşilboynuzgiller)