Notobasis (Yavankenger)

Tanımı

Gövdeleri dik, dikenli ve tek yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde kanatsız, dalsız ya da seyrekçe dallıdır. Yapraklar almaşlı dizilişli, basit ila az teleksi ve en üsttekiler derin teleksidir. Çiçek başları sapsız ya da kısa saplıdır. İnvolukrum ovaldir. Taç pembe ya da mor renklidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca tabana doğru anlamına gelir. Kapçıkların sırt bölümlerinden tabana ekli olmasına işaret eder. Diğer bir görüşe göre ise Antik Yunanca nemli taban anlamına gelir. Bu da cinsin habitat tercihine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Notobasis syriaca

Notobasis syriaca

Yavan kenger