Neotinea (Benliçamsalebi)

Tanımı

Tabanda 2 ila 3 arası yaprak barındıran düz yumrulu orkidelerdir. Çiçek kurulu silindirik ve yoğun çiçeklidir. Çiçekler küçük ve sapsızdır. Ormanlık alanların sınırları ile nemli çayırlarda görülür. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Yunanca yeni ile Tinaea cinsi birleştirilerek oluşturulmuştur. Tinaea artık kullanımda olmayan bir orkide cinsidir ve cins İtalyan bitki bilimci Vincenzo Tineo’ya (27 Şubat 1791 – 25 Temmuz 1856) adanmıştır. Tinea ayrıca bir güve cinsinin bilimsel adıdır. Normalde hayvanlar (animalia) ile bitkiler (plantae) aleminde aynı ada sahip cinslerin bulunması kurallara uygundur ancak bazı durumlarda bundan kaçınılması da tercih edilebilmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Neotinea tridentata

Neotinea tridentata

Katran alacası