Neatostema (Sarıtaşkesen)

Tanımı

Tek yıllık kıllı otlardır. Gövde basit ya da çok dallı ve yapraksıdır. Çiçek kurulu çok dallı, salkımlar brahteli, çiçek zamanı kısa, meyve zamanı uzundur. Çiçekler sarı renklidir. Cinse bağlı tek tür vardır ve o da Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca düşük ercik anlamına gelir. Erciklerin konumuna işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Neatostema apulum

Neatostema apulum

Sarı taşkesen