Neatostema apulum (Sarı taşkesen)

Tanımı

3 ila 30 cm büyüyebilir. Gövde tek ya da çok sayıda, dik, kıllı, üst bölümde yalancı şemsiye biçiminde dallıdır. Yapraklar 7 cm uzunluğunda ve 0,5 cm genişliğinde, çoğunlukla kenarları kıllı, gövde yaprakları dikdörtgensi şeritsi, dik, sapsız, tepede sivri, taban yaprakları şeritsi ila dikdörtgensi kaşıksı, sapta daralıcıdır. Salkım yoğundur. Çanak 3,5 ila 4 mm uzunluğunda, lobları şeritsi, tepede sivri, dış yüzeyi kıllı, iç yüzeyi yumuşak beyaz tüylü, meyve zamanı üçgensidir. Taç 6 ila 6,5 mm uzunluğunda, tüp çanağı hafifçe aşar durumdadır. Tepecik 0,25 ila 0,5 mm uzunluğundadır. Meyve 1,5 ila 1,75 mm uzunluğundadır.

Türkçe adları

Dilimizde sarıtaşkesen adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca düşük ercik anlamına gelir. Erciklerin konumuna işaret eder. Tür adı Latince Apulia, İtalya anlamına gelir. Türün tip yerine işaret eder ve bu özgün tanımda “Habitat in Italia, Hispania, Narbona” olarak belirtilmiştir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Orman açıklıkları, çalılık ve çayırlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir. Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın