Najas (Superisi)

Tanımı

Tek ya da iki evcikli, tatlı ya da acı sularda görülen tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde ince, dallı ve tabandan ya da en alttaki boğumdan köklenir. Yapraklar karşılıklı ya da sahte halkavi dizilişli, şeritsi, tek damarlı, tabanda kılıflı, sıklıkla kulaksıdır. Çiçekler küçük, koltuklarda, tek ya da birkaç adettir. Cinse bağlı türler yaygın biçimde akvaryum ticareti için yetiştirilmektedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca su perisi anlamına gelir. Cinsin sucul karakterine işaret eder. Adını kaynak, dere, akarsu gibi tatlı su kaynaklarında yaşadığına inanılan perilerden/nemflerden (Ναϊάς) almıştır. Dilimizde de su perisi olarak bilinen bu bitkiler sadece tatlı su kaynaklarında görülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler