İçeriğe geç

Myosotis (Unutmabeni)


Dolaşım

BitkilerHodan takımıHodangiller › Unutmabeni

Genel bilgiler

Türkiye’de 25 tür ile temsil edilen bir cinstir. Bunların ikisi endemiktir. Dünyanın tamamında ise 74 türe sahiptir. Kocaeli’de yedi tür görülmektedir. Tek ya da çok yıllık otlardır. Yapraklar almaşlı dizilişli, kenarları düz ve yumuşak tüylerle kaplıdır. Çiçekler genellikle çift salkımlar halindedir. Çiçekler genellikle mavi, nadiren beyaz ya da sarı renklidir. Tür bazında teşhisi hayli zor bir cinstir ve detaylı inceleme gerektirir. Cins büyük oranda Avrasya’ya özgüdür. Cinse ait çok sayıda tür (Myosotis sylvatica ve Myosotis scorpioides gibi) süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Bitki hatırlanmayı simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kaynaklıdır ve “fare kulağı” anlamına gelmektedir. Bu cinse bağlı türlerin taç yapraklarının fare kulağını andırmasına işaret eder. Geleneksel Arapça metinlerde buna uygun olarak bitki azan’ül-far (آذان الفار) olarak geçmektedir. Bitkinin çoğu dildeki yaygın adı ise “unutma beni”dir. Rivayete göre Hz. Adem, canlıların isimlerini meleklerin karşısında sayarken oldukça ufak bu bitkiyi gözden kaçırmış ve bitki de dile gelerek “beni unutma” diye seslenmiş. Bunun üzerine bitkinin adı “unutma beni” olarak kalmıştır.

Türler

Literatür

Species Plantarum 1: 131. 1753. L.