Muscari (Müşkürüm)

Tanımı

Yumrulu bitkilerdir. Yapraklar tabanda ve 1 ila 6 arası sayıdadır. Çiçekler sıkapa üzerinde salkım halindedir. Çiçekler mavi, menekşe, sarı, siyah ve yeşilimsi renklidir. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca misk kokulu anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türler hoş kokuları ile bilinir. Cinsin Türkçe adı olan müşkürümün, cinsin adından türetildiği anlaşılmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler

Muscari armeniacum

Muscari armeniacum

Dağ sümbülü

Muscari neglectum

Muscari neglectum

Karga soğanı

Muscari tenuiflorum

Muscari tenuiflorum

Püsküllübaş