Moorochloa (Kol otu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da yatıktır. Yaprak ayası düz ya da katlıdır. Çiçek kurulu tek başına bir salkım ya da bileşik çok sayıda salkım halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca aptal ot anlamına gelir. Brachiaria cinsi bölünürken çoğu tür Urochloa cinsine taşınmıştır. Veldkamp, bazı türlerin Brachiaria cinsinde bırakılmasını savunurken Committee of Botanical Nomenclature on Spermatophytes yeni bir cins tanımlanması gerekçesi ile Veldkamp’ın önerisini reddetmiştir. İsim bu sürece bir atıftır. Kolotu adı, cinsin eski adı olan ve Latince kol anlamına gelen Brachiaria‘dan çıkarılmıştır.

Kocaeli’ndeki türler