Momordica (Kudretnarı)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Sülükler dalsız ya da iki parçalıdır. Yaprak sapı salgılı, yaprak ayası dairesel ya da yumurtamsı yüreksi, elsi biçimde 3 ila 7 arası loblu, kenarları düz ya da dişlidir. Cins tropikal kuşağa özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince ısırılmış anlamına gelir. Tohumlarında ısırılmış gibi gözüken izler bulunur.

Kocaeli’ndeki türler