Site icon Kocaeli Bitkileri

Moltkia (Kesenotu)

Özet

Moltkia (Kesenotu) genelde makilik ve kayalık alanlarda görülen ve tüpsü çiçek biçimi ile tipik olan türlerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Boraginales

Hodan takımı

Boraginaceae

Hodangiller

Tanımı

Moltkia (Kesenotu) çok yıllık otlar ile çalımsılardan oluşan bir cinstir. Kök odunsudur ve mor boya elde edilmektedir. Gövde dik ya da yükselici ve yoğun biçimde yapraksıdır. Yapraklar tabanda ve gövdede, koyu yeşil renkli, tüylü, mızraksı ve küt uçludur. Çiçek durumu 2 ya da 3 adet terminal talkım halindedir. Talkımlar kısa, tepede küme halinde ve bırahtelidir. Çiçekler küme halinde, tüp biçiminde ve baş aşağı sarkıktır. Bırahte yumurtamsı ya da mızraksı ve sivri uçludur. Çanak tabana kadar bölünmüştür ve lobları sivri uçludur. Taç hunimsi, tüpü neredeyse silindirik ve mavi ya da sarı renklidir. Boğaz pulları mevcut değildir.

Ercikler belrirgin biçimde dışa çıkıktır. İplikçikler taç loblarının üstündedir. Boyuncuk dışa çıkıktır. Tepecik düz ya da derin girintilidir. Fındıkçıklar dört adet, yumurtamsı ila yumurtamsı üç köşeli, belirsiz biçimde kabarcıklı ve iyice sivilceli, gaga yatay olarak kavisli, sivri ila neredeyse sivri ya da belirsiz uçludur. Cins Güneydoğu Avrupa ile Kafkasya arasındaki bölgede yayılış göstermektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 25 Temmuz 1746 – 5 Ekim 1818 tarihleri arasında yaşamış Danimarkalı devlet adamı Joachim Godske Moltke’a adanmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Moltkia coerulea

Mavi kesen

Exit mobile version