İçeriğe geç

Moenchia mantica (Dördüz otu)

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Dördüzotu › Dördüz otu

10 ila 30 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yükselici biçimde, sıklıkla dallıdır. Yapraklar mızraksı ila hayli darca eliptik, mızraksı ve tepede sivridir. Bırahteler geniş kuru zarsı kenarlıdır. Çiçeklenme çok çiçeklidir. Taç yapraklar beyaz renkli, çanak yaprakların iki katı uzunluktadır. 10 adet ercik görülür. Kapsül yumurtamsıdır.

Bitki doğal olarak doğu Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Dere kenarı, çayır, tarla, yamaç ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Dördüzotu adı ile bilinmektedir.

Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Moenchia mantica (Dördüz otu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/moenchia-mantica/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın