Moenchia (Dördüzotu)

Tanımı

Tek yıllık otlardır. Kazık kök incedir. Gövdeler yükselici ila dik, basit ya da zaman zaman dallı ve silindiriktir. Yapraklar sapsız ya da zaman zaman tabandakiler saplıdır. Yaprak ayası tek damarlı, şeritsi ila şeritsi mızraksı ve tepede sivridir. Çiçek sapları diktir. Çiçekler 4 ila 5 bölümlü, tek ya da yayılıcı salkımlar halindedir. Taç yapraklar beyaz ya da mavi renkli, düz ya da az girintilidir. Ercikler 8 ila 10 arası sayıdadır. Kapsül silindiriktir. Tohum kahverengi ve böbrek biçimlidir. Cins Akdeniz havzasında yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins 15 Ağustos 1744 – 6 Ocak 1805 yılları arasında yaşamış Alman bitki bilimci Konrad Mönch’a adanmıştır. Marburg şehrinde görülen bitkilere yönelik önemli bir eser yazmıştır ve Almanya florasına katkıları nedeniyle Linnaeus’un havarisi Jakob Friedrich Ehrhart tarafından adı bu cinse verilerek ölümsüzleştirilmiştir. Türkçe adı olan dördüzotu ile ilgili detaya ulaşamadık. Cinse bağlı Moenchia erecta’nın çiçekleri dört parçalıdır ve atfın buna yönelik olduğunu düşünüyoruz.

Kocaeli’ndeki türler

Moenchia mantica

Moenchia mantica

Dördüz otu