İçeriğe geç

Misopates orontium (Asi balıkağzı)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Balıkağzı › Asi balıkağzı

10 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde diktir ve birkaç adettir. Bunlar sadece alt bölümde dallıdır ve bazen de sadece yüzeye oldukça yakın dallıdır. Gövde başta tüysüzdür ancak zamanla üst bölümde (meyve ve çiçeklere yakın) salgılı tüylü olur. Yapraklar kısa saplı, şeritsi, tüysüzdür. Ana gövdedeki yapraklar daha büyük, 50 mm uzunluğunda ve 4 mm genişliğinde; dallardaki yapraklar ise 20 mm uzunluğunda ve 2 mm genişliğindedir. Çiçekler küçük, tek başına, 6 mm çapındadır. Bunlar neredeyse sapsız ve almaşlı dizilişli gevşek salkım halindedir. Beş adet şeritsi çanak yaprak vardır ve bunlar eşit değildir. Meyve oval ve yeşil renklidir.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Makilik, kayalık yamaçlar ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Asi balıkağzı adı ile bilinmektedir.

Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Misopates orontium (Asi balıkağzı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/misopates-orontium/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın