Misopates orontium (Asi balıkağzı)

derleyen:

Uyarı: Site sahibi, sitede yer verilen her türden bilginin uzman görüşüne dayandırılmaksızın kullanılmamasını şiddetle tavsiye eder.

Tanımı

10 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde diktir ve birkaç adettir. Bunlar sadece alt bölümde dallıdır ve bazen de sadece yüzeye oldukça yakın dallıdır. Gövde başta tüysüzdür ancak zamanla üst bölümde (meyve ve çiçeklere yakın) salgılı tüylü olur. Yapraklar kısa saplı, şeritsi, tüysüzdür. Ana gövdedeki yapraklar daha büyük, 50 mm uzunluğunda ve 4 mm genişliğinde; dallardaki yapraklar ise 20 mm uzunluğunda ve 2 mm genişliğindedir. Çiçekler küçük, tek başına, 6 mm çapındadır. Bunlar neredeyse sapsız ve almaşlı dizilişli gevşek salkım halindedir. Beş adet şeritsi çanak yaprak vardır ve bunlar eşit değildir. Meyve oval ve yeşil renklidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Makilik, kayalık yamaçlar ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde asi balıkağzı adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca açılmak için isteksiz anlamına gelir. Kapsülün kendi kendine açılmamasına işaret eder. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır. Cinsin adı ile diğer rivayet yine Antik Yunanca kaynaklı, adımdan nefret anlamına geliyor ve bu güzel bitkiyi çiğnemenin nefret edilecek bir şey olduğuna işaret eder. Tür adı Antik Yunanca Orontes anlamına gelir. Türün yayılış bölgesine işaret eder. Asi nehrinin antik çağdaki adıdır ve ilk defa Galen tarafından kullanılmıştır. Bitki için önerilen asi balıkağzındaki asi kelimesi de buradan gelir.

Fotoğrafları