Mesembryanthemum (Öğleçiçeği)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık sukulent bitkilerden oluşan bir cinstir. Kökler liflidir. Gövde yükselici ya da yatıktır. Yapraklar tabanda ya da gövdede, almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, saplı ya da sapsız ve kulakçıksızdır. Çiçek kurulu tepede ya da koltuklarda, tek ya da küme halindedir. Çiçekler gösterişlidir. Meyve kapsül formundadır ve kapsül başına 100 ila 200 arası sayıda siyah ya da kahverengi tohum bulunur.Çok büyük bölümü Güney Afrika’da endemiktir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca orta embriyo çiçeği anlamına gelir. Cinsin yumurtalığının konumuna işaret eder. Cins adı başlangıçta Mesembrianthemum idi ve bu da öğle çiçeği anlamına geliyordu. Ancak cinse bağlı bazı türlerin gece de çiçek açtığı keşfedilince cins adında küçük bir revizyona gidilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler