Mesembryanthemum (Öğleçiçeği)

Özet

Mesembryanthemum (Öğleçiçeği) gösterişli çiçekleri nedeniyle dünyanın büyük bölümünde yetiştirilen türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Aizoaceae

Makasotugiller

Tanımı

Mesembryanthemum (Öğleçiçeği) tek ya da çok yıllık sukulent bitkilerden oluşan bir cinstir. Kökler liflidir. Gövde yükselici ya da yatıktır. Yapraklar tabanda ve gövdede, almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, saplı ya da sapsız ve kulakçıksızdır. Yaprak ayası düz ya da silindirik ve kenarları sıklıkla dalgalıdır. Bunlar zamanla kırmızımsı bir renk alırlar. Çiçek kurulu tepede ya da koltuklarda, tek ya da küme halindedir. Çiçekler gösterişli ve4 ila 10 mm çapındadır. Çiçek örtüsü bölümleri 4 adet ve serbesttir. Sitaminotlar beyaz, pembe ya da sarımsı renkli, şeritsi ve 20 ila 40 adet olup tabanda birleşmiştir. Ercik çok sayıda olup tüpten yükselmektedir. Yumurtalık alt durumlu ve dört bölümlüdür. Meyve kapsül formundadır ve kapsül başına 100 ila 200 arası sayıda siyah ya da kahverengi tohum bulunur. Cins Akdeniz havzası ve Güney Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca orta embriyo çiçeği anlamına gelir. Cinsin yumurtalığının konumuna işaret eder. Cins adı başlangıçta Mesembrianthemum idi ve bu da öğle çiçeği anlamına geliyordu. Ancak cinse bağlı bazı türlerin gece de çiçek açtığı keşfedilince cins adında küçük bir revizyona gidilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Mesembryanthemum cordifolium

Mesembryanthemum cordifolium

Öğle çiçeği