Mercurialis (Ağcaotu)

Etimoloji

Cins büyük Roma tanrılarından Merkür’e (Mercurius) adanmıştır. Genellikle ticaret hayatı ile ilgili hususları düzenleyen tanrının Hellen panteonundaki karşılığı Hermes iken, Etrüsk panteonundaki karşılığı da Turms’tur. Galya’da da hayli önemli bir yere sahip olan tanrının, Germen panteonundaki Woudan ile ilişkilendirildiği de olmuştur. Bitkinin tıbbi özelliklerinin ilk defa Merkür tarafından keşfedilmiş olması nedeniyle antikçağ yazınında onun adıyla anılmaktadır. Antikçağda özellikle kadınsal şikâyetlerde başvurulan bitkinin bu özelliklerini ise ilk defa Hipokrat yazmıştır.

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, basit ve kenarları dişlidir. Erkek çiçekler neredeyse sapsız ve genellikle uzan saplı koltuk başaklarında küme halindedir. Dişi çiçekler tek ya da birkaç adettir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Kocaeli’ndeki türler