Melia (Tesbihağacı)

Tanımı

Ağaçlardan oluşan bir cinsidir. Yapraklar almaşlı dizilişli, teleksi ya da çift teleksidir. Çiçeklenme koltuklarda talkım halindedir. Çanak yaprak sayısı beştir. Taç yaprak sayısı beştir, bunlar serbesttir. Meyve etli ve beşe kadar tohum barındıran bir üzümsüdür. Cins Asya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adını akarsu titanı Okeanus’un kızı ve Zeus’un bakımını üstlenen ve Yunanca dişbudak ağacı anlamına gelen Melia’dan (μελία) almaktadır. Melia, nehir tanrısı Inachos’un karısıdır ve Peloponez mitolojisinde ilk insan olarak kabul edilen Phoroneus’u dünyaya getirmiştir. Melia kelimesi Yunanca dişbudak ağacı (Fraxinus) anlamına gelmekte olup ilk insanın bu ağaçtan türediğine inanılmaktadır. Buna benzer biçimde bazı kaynaklarda ise ilk insanların Quercus (meşe) ağacından türediğine inanılır. Günümüzde, özellikle Almanya’da küçük çocuklara (bizdeki çocukları leylekler getirir hikâyesine benzer olarak), ağaçlardan alındıkları anlatılır. Bununla birlikte tespih ağacı, meşe ya da dişbudak ağacı ile aynı aileden değildir. İsimlendirme, bu ağaçların yapraklarının birbirlerine benzemeleri nedeniyle Theophrastus tarafından tercih edilmiş gibi gözükmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Melia azedarach

Melia azedarach

Tespih ağacı