Melampyrum (İnekbuğdayı)

Tanımı

Tek yıllık ve parazit otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar en azından gövdenin alt bölümünde karşılıklı dizilişli, basit, düz ya da dişlidir. Çiçekler tepede başak ya da gevşek salkım halindedir. Çanak tüpsü ve dört lobludur. Taç iki dudaklıdır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kara buğday anlamına gelir. Tohumlarının ekmek yapımında kullanılması ve bu ekmeğin daha sonra kararmasına atıftır.

Kocaeli’ndeki türler

Melampyrum arvense

Melampyrum arvense

İnek buğdayı