Medicago orbicularis (Paralık)

Tanımı

10 ila 40 cm büyüyebilir. Tüysüz ya da seyrek tüylüdür. Yaprakçıklar 7 ila 12 mm uzunluğunda ve 10 mm genişliğinde, ters yumurtamsı kamamsı, kenarları dişlidir. Taç 2 ila 5 mm uzunluğundadır. Çiçekler sarı renklidir ve 1 ila 5 çiçekten oluşan salkımlar halindedir. Çiçekler 3 ila 4 mm uzunluğundadır. Çanak dişleri tüp uzunluğundadır. Meyve 10 ila 17 mm çapındadır. Bu meyve 4 ila 6 arası sarmallıdır.

Türkçe adları

Dilimizde paralık ve teknecik adları ile bilinmektedir.

Gıda

Genç meyveleri tüketilebilir.

Etimoloji

Cins adı Latince Medya anlamına gelir. Roma uygarlığında önemli bir yeri olan Medicago sativa’nın Media bölgesinden Avrupa’ya taşınmış olmasına işaret eder. Bitki geldiği coğrafyanın adı ile anılmıştır. Tür adı Latince dairesel anlamına gelir. Türün meyve yapısına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido”dur.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Kayalık yamaçlar, tarlalar ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın