Medicago (Karayonca)

Özet

Medicago (Karayonca) bir dizi türü yem bitkisi olarak kullanılan, genelde kısa boylu ve sarı renkli çiçekler açan kalabalık bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Fabales

Bakla takımı

Fabaceae

Baklagiller

Tanımı

Medicago (Karayonca) tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar teleksi üç yaprakçıklı, yaprakçıklar genellikle dişli, sitipül tabanda yaprak sapına kaynaşık, mızraksı ila şeritsi mızraksı ve düz ya da dişli kenarlıdır. Çiçek salkımları 1 ila 2 cm uzunluğunda, 6 ila 25 adet küme halinde çiçekli, koltuklarda, saplı ve bırahte kısadır. Çiçek durumu sapı düz ve yapraklarla aynı uzunlukta ya da onlardan hafifçe daha uzundur. Çiçekler saplı, çanak kısa, tüpsü ya da çan biçiminde ve uzunlukları neredeyse eşit olan beş dişlidir. Taç yapraklar erciklerden serbest, çoğunlukla sarı ya da altın sarısı renkli, çıplak, dökülücü; bayrakçık uzun ters yumurtamsı ve damarı genellikle tabanda üçten daha fazla dallıdır.

Yumurtalık şeritsi, sapsız, bir, birkaç ya da çok sayıda tohum taslaklı, boyuncuk daima kısa, çıplak, tepecik terminal ve büyüktür. Meyve çanağı aşmakta, genellikle sarmal biçimde kıvrılmış, tablamsı ila silindirik, çoğunlukla kendi kendine açılmamakta ve sırt bölümü genellikle dikenli, pürüzsüz ya da kabarcıklıdır. Tohum meyve başına tek ya da birkaç adet, böbreksi, elipsoit dikdörtgensi ya da hafifçe kavisli ve sıklıkla pürüzsüzdür. Medicago sativa ve melezi hariç taç sarı renklidir. Meyve genellikle kendi kendine açılmaz ve sarmal biçimde dolanmıştır. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. Bitki yaşamı simgeler. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince Medya anlamına gelir. Roma uygarlığında önemli bir yeri olan Medicago sativa’nın Media bölgesinden Avrupa’ya taşınmış olmasına işaret eder. Bitki geldiği coğrafyanın adı ile anılmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Medicago monspeliaca

Medicago monspeliaca

Bayır gurniği

Medicago disciformis

Medicago disciformis

Yassı yonca

Medicago littoralis

Medicago littoralis

Kum yoncası

Medicago × varia

Medicago × varia

Yaban yoncası

Medicago rigidula

Medicago rigidula

Kaba yonca

Medicago arabica

Medicago arabica

Benli yonca

Medicago lupulina

Medicago lupulina

Bitçikotu

Medicago polymorpha var. vulgaris

Medicago polymorpha

Kırkyonca

Medicago falcata

Medicago falcata

Kart yonca

Medicago sativa

Medicago sativa

Kara yonca

Medicago marina

Medicago marina

Sahil yoncası

Medicago praecox

Medicago praecox

Erken yonca