Mauranthemum (Margrit)

Tanımı

2 ila 40 cm büyüyebilen tek ve çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövdeler 1 ila 5 arası sayıda, dik, genellikle tabana yakın bölümde dallı ve çıplaktır. Yapraklar gövdede, almaşlı dizilişli, saplı ya da sapsız, yaprak ayası ters yumurtamsı, dikdörtgensi, şeritsi ya da mızraksı, genellikle düzensiz biçimde tek teleksi loblu ya da dişlidir. Çiçek başları tek ya da küme halindedir. Filariler kalıcıdır. Dilsi çiçekler 10 ila 21 adet ve genellikle beyaz renklidir. Disk çiçekler 60 ila 100 adet ve sarı renklidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca Mauri çiçeği anlamına gelir. Mauri (Mauretania), İspanya’nın karşısındaki Afrika topraklarının Roma dönemindeki adı olup, cinsin bu bölgede endemik olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Görüşünüzü Yazın