Malva (Ebegümeci)

BitkilerEbegümeci takımıEbegümecigiller › Ebegümeci

Cins otlardan mürekkeptir. Ekçanak bölümleri 3 ya da nadiren 2, doğrusal, yumurtamsı ya da dikdörtgensidir. Taç yaprakların uçları içeri doğru girintilidir. Meyve olgunlaştığında yarılarak çok sayıda bölüme ayrılır. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür. Bitki ihsanı ve anne şefkatini simgeler. Kocaeli’nde sekiz türü yayılış göstermektedir.