Lythrum hyssopifolia (Aklarotu)

Bitkiler › Mersin takımı › Aklarotugiller › Aklarotu › Aklar otu

Asgari endişe (LC).

10 ila 60 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yükselicidir. Yapraklar oval, aşağı bölümde karşılıklı, üst bölümde ise almaşlı dizilişlidir. Bunlar 3 cm uzunluğundadır. Çiçekler yaprak koltuklarında tek olarak görülür. Taç yaprak 2 ila 3 mm uzunluğunda ve pembe renklidir. Ercik genellikle 4 ila 6 arası sayıdadır.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Sulak alanların civarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Aklar otu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın