Lythrum (Aklarotu)

BitkilerMersin takımıAklarotugiller › Aklarotu

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı ya da halkavi dizilişli, sapsız ya da kısaca saplıdır. Çiçekler yaprak koltuklarında 1 ila 2 arası sayıda ya da 3 ila 8 arası sayıda terminal başaklarda küme halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Kocaeli’nde üç türle temsil edilmektedir.