Lysimachia foemina (Bağırsakotu)

Tanımı

Bazı kaynaklarda Anagallis foemina olarak geçer. Gövde zayıf, yayılıcı, kare, 5 ila 30 cm uzunluğunda, sıklıkla dallı ve yatık yükselici ila diktir. Yapraklar 12 ila 17 mm uzunluğunda ve 5 ila 8 mm genişliğinde, karşılıklı ya da nadiren halkavi dizilişli, yumurtamsı ila mızraksı ve en üsttekiler genellikle mızraksıdır. Çiçek halkaları 2 ila 4 arası çiçek taşır. Çiçek sapı 5 ila 17 mm uzunluğunda, sapa bağlı yapraklarla aynı uzunlukta ya da onlardan daha kısa, nadiren hafifçe çıkıntı yapar. Çanak lobları 4 ila 5 mm uzunluğunda, mızraksı, taç ile aynı uzunlukta ya da taçtan daha kısadır. Taç mavi renkli, 4,5 ila 5 mm çapında ve kenarları kütdişlidir. Çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Filament 3 mm uzunluğundadır. Başçık sarı renklidir. Meyve kapsül formunda olup 4 mm uzunluğundadır. Meyve başına 15 tohum bulunur.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’dan Afganistan’a kadar olan bölgede yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Tarla, dere kenarı, çalılık, kuru alanlar ve tahrip edilmiş arazilerde görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir. Haziran ve kasım ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1250 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Büyük İskender’in çağdaşı Trakyalı kral Lisimahos onuruna adlandırılmıştır. Kızgın bir boğa tarafından kovalanan kral, hayvanı bir kargaotu ile sakinleştirerek saldırısından korunmuştur. Bitkinin kanama durdurucu ve büzücü özelliklerini ilk defa keşfeden de odur. Tür adı Latince dişi anlamına gelir. Antikçağda turuncu çiçekli Lysimachia arvensis erkek, bu tür ise dişi olarak biliniyordu.

Türkçe adları

Dilimizde bağırsakotu adı ile bilinmektedir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın