Lupinus (Acıbakla)

Tanımı

Tek yıllık ve kıllı otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar parmaksıdır. Çiçek kurulu salkım halinde, çiçekler almaşlı ya da dairesel dizilişlidir. Çanak iki dudaklı ve 4 ila 5 dişlidir. Cins özellikle Amerika kıtası olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Antikçağda sanatçılar performanslarını izleyen seyircilerden para yerine Lupinus (acıbakla) tohumu talep ederlerdi. Güneşin hareketlerine bağlı olarak döndüğü için hava kapalı olsa bile çiftçiye saati gösterir. Cinse bağlı çok sayıda bitki gıda amaçlı ya da süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince kurt gibi anlamına gelir. Kumlu toprağı geliştirmek ve yabani otlarla mücadelede kullanılmasına atfen. Latince “lupus” kelimesi kurt anlamına geldiği gibi, yutmak, yırtıcı, israf karşıtı gibi anlamlara da gelir. Diğer bir görüş ise, antikçağda bitkilerin kurt gibi doymak bilmez bir şekilde toprağı sömürdüklerine inanılması ile ilgilidir.

Kocaeli’ndeki türler

Lupinus gussoneanus

Lupinus gussoneanus

Domuz baklası