Loropetalum chinense var. rubrum (Püskül çiçeği)

derleyen:

Tanımı

1 ila 3 metre boylanabilen her dem yeşil bir çalıdır. Bitki çok dallı olup dalların uzama biçimi ile yatay bir yapı oluşturur. Kulakçık üçgensi mızraksı ya da ters yumurtamsı ve havlıdır. Yaprak sapı 0,2 ila 0,5 cm uzunluğunda ve havlıdır. Yapraklar almaşlı dizilişli, yumurtamsı, 2,5 ila 5 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğindedir. Çiçek kurulu kısa bir salkım ya da top başlı, terminal, çoğunlukla kısa yanal dallar üzerinde, 3 ila 16 adet çiçeklidir. Çiçek kurulu sapı 0,8 ila 1 cm uzunluğunda ve havlıdır. Bırahta şeritsi ya da mızraksıdır. Çiçekler kısaca saplıdır ve yapraklar belirdikten sonra açarlar. Çanak yapraklar yumurtamsı ve 2 ila 3 mm uzunluğundadır. Taç yapraklar kırmızı renkli ve 1 ila 2 cm uzunluğundadır. Ercik 4 ya da 5 adettir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Çin’de yayılış gösterir ancak süs bitkisi değeri nedeniyle dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [HaritaSinonimler] Mezarlıklar ve bahçelerde görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir. Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde püskül çiçeği ve rüya çiçeği adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kayış taçyaprak anlamına gelir. Cinsin taçyapraklarının yapısına işaret eder. Tür adı Latince Çin anlamına gelir ve türün tip yerine işaret eder. Alttür adı Latince kırmızı demektir ve atıf çiçek renginedir.

Tıp

Bitkinin tamamı arındırıcı, kanama durdurucu ve göğüs şikâyetleri gidericidir. Kaynatılarak tüberküloz ve dizanteri vakalarında kullanılır. Yapraklar toz haline getirilerek yaralara uygulanır.

Fotoğrafları