Lophiolepis sintenisii (Kör kenger)

Tanımı

Bazı kaynaklarda Cirsium sintenisii adı ile geçmektedir. İki yıllık bir bitkidir. 70 ila 100 cm arası boylanır. Gövde sağlam, dallı, kanatsız ve seyrekçe ağsı tüylüdür. Gövdenin ortadaki yaprakları dikdörtgensi, derin teleksi, yanal loblar iki parçalı, 4 ila 8 çift halinde, L. ligularis‘te olduğu gibi mızraksı, yanal ve terminal loblar genellikle sağlam 5 ila 18 mm uzunluğunda dikenli, üstte dikenli-kılçıklı tüylü, altta seyrekçe ağsı tüylüdür. Yanal dallar 3 ila 6 adet, 1 ila 3 çiçek başlı, en üstteki yapraklar 5 ila 10 adet, involukruma eşit ya da ondan daha uzundur. İnvolukrum dik, genişçe dikdörtgensi ila genişçe ters yumurtamsı ve 3 ila 5 cm uzunluğundadır. Filariler seyrekçe ya da orta düzeyde ağsı tüylü, 8 ila 10 sıralı, yatık ila dik-yayılıcıdır. Taç mor renkli ve 29 ila 40 mm uzunluğundadır. Kapçık 4,5 ila 6 mm uzunluğundadır. Sorguç 19,5 ila 24 mm uzunluğundadır.

Türkçe adları

Dilimizde kör kenger adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sorguçlu pul anlamına gelir. Olasılıkla cinse bağlı türlerin filari yapısına işaret etmektedir. Tür 4 Nisan 1847 – 6 Mart 1907 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci Paul Ernst Emil Sintenis‘e adanmıştır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Çam ormanı açıklıkları, tarla yanı ve köknar ormanları kenarlarında görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir. Temmuz ve eylül ayları arasında çiçek açar. 1300 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

“Lophiolepis sintenisii (Kör kenger)” için bir cevap

  1. suleymanozerol avatarı

    Ne kadar dikenli olsa da dikenler arasındaki renkli çiçeği güzel…

Görüşünüzü Yazın