Lomelosia (Kirpiotu)

Özet

Lomelosia (Kirpiotu) büyük ölçüde Akdeniz havzasına özgü olan ve bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Dipsacales

Hanımeli takımı

Caprifoliaceae

Hanımeligiller

Tanımı

Lomelosia (Kirpiotu) tek ve çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Bazı türlerin tabanı odunsudur. Gövde yapraksı ya da sıkapoz ve kısa tüylüdür. Yapraklar saplı ya da sapsız, düz ve dişli kenarlı, az teleksi ya da derin teleksidir. Taban yaprakları zaman zaman rozet halinde ve kalıcı ya da çiçek açma zamanı kurumuş olurlar. Bırahte çok sayıda ve 1 ya da 2 sıra halinde dizilmiştir. Bunlar düz ya da az teleksidir. Çiçek tablası tüylü ve otsu kuruzarsı ikincil bırahtelere sahip olup önce yarı küresel iken zamanla konik ya da silindirik hale gelmektedir.

Çiçekler erselik, pembe, menekşe ya da mavimsi renkli, beş parçalı ve tek ya da çok simetrilidir. Taç çansı, kenarı kuruzarsı ve saydam olup uzunlukları farklı beş lobludur. Çanak yayık, beş köşeli, saplı ve salgılı ya da salgısız tüylüdür. Tepecik top başlı, iki dudaklı ve eğiktir. Meyve kapçık formunda ve çıplak ya da tüylüdür. Scabiosa cinsi ile oldukça yakındır ve ondan involukrumun çukurlu olması ile ayrılmaktadır. Cins Akdeniz havzası ve Batı Asya’ya özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kenar anlamına gelmekte ve cinsin çiçeklerinin zarsı kenarlarında dikkat çekmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Lomelosia argentea

Lomelosia argentea

Yazı süpürgesi

Lomelosia (Kirpiotu)

Lomelosia brachiata

Kirpi uyuzotu