Lolium rigidum (Sert çim)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Çim › Sert çim

Asgari endişe (LC).

10 ila 80 cm büyüyebilir. Genellikle dik olmakla birlikte zaman zaman da yatık olabilir. Gövde genellikle dirseksi ve tabanda morumsu renklidir. Yapraklar 5 ila 25 cm uzunluğunda ve 3 ila 5 mm genişliğinde, üst yüzeyi parlak yeşil renkli, düz, tüysüz ve yanal damarlı, alt yüzeyi ise parlak ve pürüzsüzdür. Çiçek kurulu dalsız ve 30 cm. uzunluğundadır. Başakçık 12 çiçek taşır, bunlar çoğunlukla tek dışkavuzlu ve sadece terminal çiçek iki dışkavuzludur.

Bitki doğal olarak kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık bölgeler, stepler, çayırlar, deniz kenarı, yol kenarı ve tarlalarda görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sert çim adı ile bilinmektedir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.