Lithospermum (Taşkesen)

Özet

Lithospermum (Taşkesen) özellikle boya ve tıbbi amaçlarla kullanılan bir dizi türü barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Boraginales

Hodan takımı

Boraginaceae

Hodangiller

Tanımı

Lithospermum (Taşkesen) tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövdeler dik ya da yayılıcı olup yoğun biçimde kıllı, kılçıklı ya da tüylüdür. Yapraklar almaşlı dizilişli ve düz kenarlıdır. Yaprak damarı genellikle belirsizdir. Çiçek kurulu terminal ya da tek ve bırahtelidir. Bırahte yapraksı ve çok sayıda olup çanağı aşar. Çanak tabana doğru beş parçalıdır ve meyve zamanı hafifçe büyüme eğilimindedir. Çanak lobları şeritsi kamamsı ya da mızraksı ve çoğunlukla taç tüpünden daha kısadır. Taç beyaz, sarı ya da menekşe renkli ve borazansı ya da hunimsidir. Taç lobları beş adet, yayılıcı ya da nadiren dik, kiremit biçimde dizili, yuvarlak, yumurtamsı ya da yarı daireseldir. Ercikler tüpün ortasına yakın olacak biçimde yerleştirilmiştir. İplikçik çok kısadır. Başçık dikdörtgensi şeritsi ve küt uçludur. Boyuncuk ipliksidir. Yumurtalık dört lobludur. Fındıkçık beyaz ya da gri renkli, yumurtamsı, pürüzsüz ve parlaktır. Cins neredeyse dünyanın tamamında yayılış göstermektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca taş tohum anlamına gelir ve bu bağlamda tohumların sert yapısına dikkat çekilmektedir. Ancak özellikle bazı türlerin geleneksel olarak taş düşürücü olarak kullanıldığını söyleyelim. Atfın diüretik etkiye olması bizce daha mantıklıdır.

Kocaeli’ndeki türler