Liquidambar orientalis (Sığla)


Plantae

Bitkiler


Saxifragales

Taşkıran takımı


Altingiaceae

Günlükağacıgiller


Liquidambar

Günlükağacı

Sığla

Liquidambar orientalis

Liquidambar orientalis (Günlük ağacı) hakkında genel bilgiler.

30 ila 35 metre büyüyebilen bir ağaçtır. Gövde 1 metre çapa ulaşabilir. Yapraklar elsi ve beş lobludur. Bunlar güz aylarında canlı renkler alır. Meyve başları 3 cm çapında ve sarkık durumdadır. Meyveler kış aylarında olgunlaşır.

Cins adı Latince akar (liquidus) ve Arapça amber (عَنْبَر) kelimelerinden oluşturulmuştur. Ağaçtan elde edilen balzama işaret eder. Türkçe yaygın adlarından sığla, bataklık anlamına gelir ve ağacın habitat tercihine işaret eder. Günlük kelimesi ise Sanskritçe orijinlidir ve aynı anlamda kullanılan kundurak (كندرك) kelimesinden türetilmiştir. Tür adı Latince doğulu anlamına gelir. Bitkinin doğal yayılış alanının, ondan önce literatüre alınan Yeni Dünya orijinli Liquidambar styraciflua’ya göre doğuda olmasına işaret eder.

Gözlem bilgileri

Coğrafi dağılım

Bitki Ege adaları ile Türkiye’nin batısında doğal olarak yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum]

Habitat

Doğal olarak bataklık ve içinden ırmak geçen vadilerde görülür. Kocaeli’de kamu alanlarına dikilen örnekler İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Türkçe adı

Dilimizde günlük ağacı ve sığla ağacı adları ile bilinmektedir.

Çiçek zamanı

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Rakım

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Kullanım bilgileri

Tıp

Gövdesinden benzer biçimde balzam çıkarılan Styrax officinalis ve Acacia gummifera gibi bitkilerle yer yer aynı adla anılmaktadır. İslam tıbbında bitki meya ya da mia olarak bilinen bitki ile aynı bitki olması ihtimali vardır.