Liquidambar (Günlükağacı)

Tanımı

Erkek ve dişi çiçeklerin aynı ağaçta bulunduğu ve balzamik özsuyuna sahip olan ağaçlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar almaşlı, çınar ağaçlarında olduğu gibi elsi lobludur. Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlar, ortalama 25 metreye ulaşır. Çiçekleri minik ve küresel bir kurul halindedir. Tohum kapsülleri sert ve dikenlidir. Kocaeli’ndeki türler, özellikle İzmit Körfezi boyunca kamu eliyle dikilmiş bireylerdir. Doğal olarak Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yayılış göstermektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince akar (liquidus) ve Arapça amber (عَنْبَر) kelimelerinden oluşturulmuştur. Ağaçtan elde edilen balzama işaret eder. Türkçe yaygın adlarından sığla, bataklık anlamına gelir ve ağacın habitat tercihine işaret eder. Günlük kelimesi ise Sanskritçe orijinlidir ve aynı anlamda kullanılan kundurak (كندرك) kelimesinden türetilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua

Amerikan günlüğü