İçeriğe geç

Lipandra (Kursalık)


Dolaşım

BitkilerKaranfil takımıHorozibiğigiller › Kursalık

Genel bilgiler

Cinse ait tek tür bulunmaktadır. Tek yıllık ve aromatik olmayan bir bitkidir. Gövde dik ya da yatık olabilir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Yaprak kenarı düzdür. Çiçek kurulu görece gevşektir.

Etimoloji

Cins adının kaynağı belirgin değildir. Alfred Moquin-Tandon’un özgün tanımında herhangi bir ipucu mevcut değildir. Bununla birlikte Antik Yunanca “lipa” (λίπα) çok, “andra” (ἀνδρός) erkek anlamına gelmektedir. Bitkinin çok sayıda tohum üretmesi ile bir bağıntı kurulmuş olması muhtemeldir.

Tarihi

Yakın zamanda Chenopodium cinsinden çağrılmıştır ve Türkçe kaynaklarda Chenopodium cinsi altında listelenmektedir.

Türkçe Bitki Adları Listesine göre adı “kursalık” olmakla birlikte bu isim Suaeda altissima’nın Türkçe adı olarak bilinir. Kursalık ayrıca İç Anadolu bölgesinde Chenopodium album türü için de kullanılır.

Literatür

Chenopodearum Monographica Enumeratio 19. 1840. Moq.