Lipandra (Kursalık)

Tanımı

Cinse ait tek tür bulunmaktadır. Tek yıllık ve aromatik olmayan bir bitkidir. Gövde dik ya da yatık olabilir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Yaprak kenarı düzdür. Çiçek kurulu görece gevşektir.

Etimoloji

Cins adının kaynağı belirgin değildir. Alfred Moquin-Tandon’un özgün tanımında herhangi bir ipucu mevcut değildir. Bununla birlikte Antik Yunanca lipa (λίπα) çok, andra (ἀνδρός) erkek anlamına gelmektedir. Bitkinin çok sayıda tohum üretmesi ile bir bağıntı kurulmuş olması muhtemeldir.

Kocaeli’ndeki türler