İçeriğe geç

Linum bienne (Deli keten)

Bitkiler › Söğüt takımı › Ketengiller › Keten › Deli keten

Akdeniz elementi.

15 ila 60 cm büyüyebilir. Gövde dar, uzun ve diktir. Genellikle tabanda dallıdır. Yapraklar ince, 1,5 ila 2,5 cm uzunluğundadır. Çanak yapraklar genişçe eliptik yumurtamsı, tepede kısaca sipsivri, parlak, 5 ila 6 mm uzunluğunda ve uca kadar uzanan tek damarlıdır. Çiçekler beş taç yaprağa sahiptir, bunlar 1 cm uzunluğunda, neredeyse yuvarlak ve soluk mavi renklidir. Çiçekler erseliktir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Tahrip edilmiş araziler, tarlalar ve çayırlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deli keten ve İki yıllık keten adları ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Saplarından elde edilen elyaf giysi yapımında kullanılır.

Doğan, Hüseyin (2022). Linum bienne (Deli keten) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/linum-bienne/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın