Linum austriacum (Zeyrek)

Bitkiler › Söğüt takımı › Ketengiller › Keten › Zeyrek

30 ila 60 cm büyüyebilir. Taban bölümünde yukarıya göre daha yoğun dal bulunur. Yapraklar 1 ila 2 cm uzunluğunda, tek damarlı, tepede sivri, almaşlı dizilişli ve mızraksıdır. Sap uzundur, beşer adet taç ve çanak yaprak görülür. Çanak yaprak 3 ila 5 arası sayıda damarlı, 3 ila 5 mm uzunluğundadır. Taç yaprak 1 ila 2 cm uzunluğunda ve mavi renklidir. Meyveler küresel, yuvarlak ve parlaktır.

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tahrip edilmiş araziler, tarlalar ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Zeyrek, Cimit, Cinit, Çimit, Ezgin, Gökdün, Güdün, Seğelek, Segerek, Segrek, Seyelek, Seyrik, Siyele, Siyelek, Siyrek, Zarek, Zegerek ve Zeğrek adları ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Otçul hayvanlar için zehirlidir.

Görüşünüzü Yazın