İçeriğe geç

Linaria pelisseriana (Mor nevruzotu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Nevruzotu › Mor nevruzotu

Akdeniz elementi.

15 ila 40 cm büyüyebilir. İnce ve mumsu bir bitkidir. Verimsiz sürgünlerin yaprakları (var olduklarında) karşılıklı ya da halka biçimde dizilişli ve eliptiktir. Çiçekli gövdelerin yaprakları şeritsi, 10 ila 30 mm uzunluğunda ve 0,5 ila 1 mm genişliğinde, alttaki çift neredeyse karşılıklı, kalanları ise almaşlı dizilişlidir. Salkım yoğundur. Bırahte şeritsi ve çiçek sapından 3 ila 5 mm daha uzundur. Çanak lobları mızraksı sipsivri, 4 mm uzunluğunda ve tüysüzdür. Taç koyu menekşe renginde, 8 ila 12 mm uzunluğunda, üst dudak dik ve derince iki parçalı, mahmuz bizsi, 8 ila 10 mm uzunluğunda ve diktir. Kapsül çökük küresel, 2,5 ila 3 mm uzunluğunda ve çanak tarafından örtülüdür. Tohumlar kanatlı, 0,8 ila 1 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Makilik, kayalık yamaçlar ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Mor nevruzotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Linaria pelisseriana (Mor nevruzotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/linaria-pelisseriana/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın