Linaria genistifolia (Som nevruzotu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Nevruzotu › Som nevruzotu

Avrupa-Sibirya elementi.

20 ila 130 cm büyüyebilir. Gövde yükselici ya da dik, basit ya da bileşik salkımlıdır. Yapraklar almaşlı dizilişli, yoğun, ortadakiler yumurtamsı, 15 ila 60 mm uzunluğunda ve 0,5 ila 0,2 mm genişliğinde, nadiren tabanda neredeyse yüreksi ve 1 ila 3 arası damarlıdır. Salkım yoğun ya da gevşek ve uzunlamasınadır. Bırahte mızraksıdır. Alt çiçek sapı 2 ila 4 mm uzunluğundadır. Çanak lobları yumurtamsı ila darca şeritsi mızraksı, tabanda yuvarlak, sivri, 2 ila 5 mm uzunluğunda ve daima tüysüzdür. Taç parlak ya da sülfür sarısı renginde, bazen kırmızı damarlı, 8 ila 12 mm uzunluğundadır. Kapsül küresel, 3 ila 4 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Makilik, kayalık yamaçlar ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Som nevruzotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın