İçeriğe geç

Linaria chalepensis (Halep nevruzotu)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Nevruzotu › Halep nevruzotu

Akdeniz elementi.

12 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde diktir. Verimsiz sürgünlerin yaprakları karşılıklı ya da halkavi dizilişli ve ters yumurtamsı eliptiktir. Çiçekli gövdelerin yaprakları şeritsi ila mızraksı şeritsi, en alttakiler karşılıklı ya da halkavi dizilişli, ters yumurtamsı eliptik, 2 ila 4 cm uzunluğunda ve 1 ila 3 mm genişliğindedir. Salkım gevşektir. Çanak lobları şeritsi, çıplak, sivri, yayık, ancak meyve zamanı daha uzun ve diktir. Taç beyaz renkli, 5 ila 7 mm uzunluğunda, mahmuz bizsi ve alta kıvrıktır. Kapsül dairesel ve 4 ila 5 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak batı Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Makilik, kayalık yamaçlar, tahrip edilmiş araziler ve tarlalarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Halep nevruzotu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Linaria chalepensis (Halep nevruzotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/linaria-chalepensis/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın