Limonium (Kuduzotu)

Tanımı

Çok ya da nadiren tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar genellikle tabanda rozet halinde, zaman zaman ise sıkapa dallarında koltuklardaki demetler halindedir. Meyve kapsül halindedir ve tek tohumludur. Cins dünyanın tamamında yayılış gösterir ama merkezi Akdeniz havzası ile Orta Asya arasındaki bölgedir. Çoğunlukla tuzcul alanlarda görülür. Limonium sinuatum gibi bazı türleri oldukça popülerdir. Kocaeli’nde tek türü yayılış göstermektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çayır anlamına gelir. Cinsin genellikle tuzcul çayırlarda görülmesine işaret eder. Türkçe Bitki Adları Listesi’nde kuduzotu ayrıca Alyssum cinsi için de verilmiştir. Bu mükerrer isim tercihi ile ilgili detaya ulaşamadık. Her durumda bitkinin kuduz vakalarında kullanılmasına işaret ediyor olmalı ancak bununla ilgili bir bilgi de göremedik.

Kocaeli’ndeki türler