Limodorum (Saçuzatan)

Özet

Limodorum (Saçuzatan) genelde ormanlık alanlarda görülen ve çürümekte olan organik maddelerden faydalanarak hayatta kalan orkidelerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Orchidaceae

Salepgiller

Tanımı

Limodorum (Saçuzatan) toprak altındaki bakteri ve mantar gibi organizmalar sayesinde hayatını devam ettirebilen, yaprak taşımayan orkidelerden oluşan bir cinstir. Yaprak yerine gövde boyunca kılıflar görülür. Çiçek durumu gevşektir ve çok sayıda çiçek taşır. Çiçekler büyük ve gösterişlidir. Taç ve çanak yapraklar ıraksaktır. Labellum mahmuzlu olup dar hypochile ve geniş epichileye bölünmüştür ya da düzdür ve taç ile çanak yapraklara benzerdir. Sütun incedir. Pollinia iki adet olup toz tanelidir. Yumurtalık silindirik, kısaca saplı ya da sapsız ve çıplaktır. Olgun kapsül belirgin biçimde saplıdır ve çiçeklenmeden sonra genişlemektedir. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların sınırlarında görülür. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Yunanca kan hediyesi anlamına gelir. Bitki için Theophrastus’un kullandığı kelime haimodorum’dur ancak yanlış çeviri ile limodorum halini almıştır. Çiçeklerin kırmızı rengine işaret eder. Beri taraftan Limodorum terkibi de Yunanca çayır hediyesi anlamına gelir, gelgelelim bu orkideler çayırlarda görülmez. Cins adı ve elbette haemodorum olarak bilinen adı ayrıca çeşitli bitkiler üzerine asalak olarak yaşayan ve zamanla o bitkilerin kaynaklarını tüketerek onları öldüren canavarotları (Orobanche) ya da küsküotları (Cuscuta) için de kullanılmaktadır. Bu orkide cinsi de başka organizmalara bağlı olarak hayatını sürdürür.

Kocaeli’ndeki türler